Allergiutredning inom sjukvården

En allergiutredning hos sjukvården kan du göra när du misstänker allergi men inte vet vad du är allergisk mot. Har du lätta besvär av allergisk typ så kan du ofta hitta hjälp på apoteket med receptfria allergimediciner.


När de receptfria läkemedlen på apotelet inte hjälper så är en allergiutredning hos sjukvården ett vanligt nästa steg. Gäller det mindre barn som har lätta besvär så rekommenderar vi att kontakta sjukvården istället för att testa receptfria mediciner då det ofta finns en ålders- och viktgräns för dem.

Det är viktigt att ta allergiska symptom på allvar, speciellt då den orkeslöshet och trötthet som kan medfölja påverkar oss både hemma, i skolan och på jobbet. Det finns lösningar för att slippa allergiska besvär.

När du bokat tid hos sjukvården är samtalet med läkaren där du redogör för dina symptom och besvär är det som ligger till grund för en diagnos, så kom förberedd till din bokade tid. Att vara förberedd inför ett läkarbesök och en eventuell allergiutredning kan innebära:

  • Skriv upp dina symptom och beskriv dem så du inte glömmer något.
  • Lista gärna när och var du brukar känner dig allergisk. Exempelvis hemma eller i skolan.
  • Ta reda på om det finns allergier i släkten, eller närmaste familjen.
  • Har du provat någon allergimedicin innan och hur fungerade den? Äter du den vid besöket?

Olika allergitester

Det finns olika allergitester med den vanligaste inom sjukvården är dessa nedan.

Testerna görs under ordnade förhållanden med läkare och sjuksköterskor på plats i händelse av en akut allergisk reaktion. Tester som görs där det finns utbildad personal i beredskap och hjälp att tillgå direkt.

Pricktest Blodprov Lapptest Födoämnesprovokation

Pricktest

Pricktest är nog det test som hörs mest om då det ger en klar bild över hur det utförs. Det används för att mäta IgE-antikroppar.

Sköterskan numrerar och droppar ett antal droppar vätska innehållandes olika allergener, ex katt, hund, björk, gråbo, på armen och sticker med en lansett genom översta hudlagret för att få en reaktion. När detta är gjort väntar man ofta i 15 minuter för att se hur huden reagerar. Vid en allergi syns en reaktion som liknar ett myggbett vid den allergen som orsakar en allergisk reaktion. En reaktion kan uppstå även om du inte reagerar allergiskt.

Pollenkollen.se har en bra beskrivande video för hur testet går till:


Blodprov

Genom ett blodprov där en liten mängd blod samlas in kan man testa om det finns IgE-antikroppar för olika allergiframkallande ämnen. Finns det antikroppar så kan man gå vidare och ytterligare undersöka om det finns för just det ämne du troligtvis är allergisk mot.

Apoteket tillhandahåller tjänsten Apotekets Allergikoll, där du kan boka tid och me dett enkelt blodprov ta reda på vilka allergener du är känslig mot. Allergikollen testar för allergenerna: hund, katt, björk, timotej, gråbo, pollen, kvalster, mögel, väggört och kackerlacka. Tjänsten är till för vuxna och barn över 12 år, kostar i skrivande stund 450kr och tar ca 20 minuter att utföra.


Lapptest (epikutantest)

Ett lapptest görs när du har eksem och det finns misstanke om kontaktallergi, dvs att ett ämne ger allergiska reaktioner när huden kommer i kontakt med det. Den vanligaste specifika kontaktallergin är nickelallergi.

En liten bit av olika ämnen som kan orsaka kontaktallergi läggs på huden och täcks över med tejp. Får du en allergisk reaktion så kan det tyda på en allergi. Skåne universitetssjukhus har en mer utförlig beskrivning om hur de utför detta test.


Födoämnesprovokation

Vid misstanke om matallergi görs en födoämnesprovokation, dvs att du utesluter det misstänka födoämnet från maten en viss tid, vanligtvis 1-2 veckor, för att undersöka om det påverkar dina symptom och om du blir besvärsfri. Efter uppehållet får du sedan äta små mängder av det livsmedel som uteslöts och se hur kroppen reagerar. Dessa tester görs även med luftburna allergener, exempelvis jordnötsallergi.